پیاز دستچین شده

3,000 تومان

پیاز دستچین شده قالب متوسط نظیفه به قیمت سرگذر عرضه می شود

مقدار:

توضیحات

پیاز دستچین شده قالب متوسط نظیفه به قیمت سرگذر عرضه می شود

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید